Entreprenadföretag inom mark och anläggning

Vi är ett entreprenadföretag med stor bredd – vi ordnar det mesta inom mark- och anläggningsarbete, såsom:

 • VA-arbeten

 • Husgrunder

 • Tomtplanering

 • Enskilda avloppsanläggningar

 • Paddockar

 • Skogsvägar/dikning

 • Sortering av grus, jord och schaktmassor m.m.

 • Dräneringar

 • Betongpulverisering/rivning

 • Nedläggning av fiber

 • ...och mycket annat!

 • Nu utvecklar vi även en yta för återvinningsverksamhet